× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Mariacka Mława

Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej - Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Mławie

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Usługi pielęgnacyjne
  • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

23-654-62-21
Mariacka 18
06-500 Mława

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1